Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Weblog mei 2014 - Texel

22 en 23 mei 2014

Kamperen

Twee dagen kamperen op Texel. Ik had er naar uitgekeken. Buiten, zon zee, wad, natuur en kamperen met een tentje. Voor het eerst sinds 2007. Helaas een stoel vergeten en dat was wel ongemakkelijk. En een tentstok ontbrak, maar dat was niet zo erg. Ik heb de natuur intensief "opgezogen". Heel veel op pad met kijker en kamera.

Orchideeën

Sinds wat vakanties in Frankrijk ben ik van orchideeën gaan houden. Het is steeds weer een vreugde deze mooie bloemen te ontdekken. In Frankrijk vind je ze vaak in de wegbermen. In Nederland moet je ervoor veelal in terreintjes zijn waar de natuur beschermd is. Elk jaar ga ik wel naar de orchideeënheemtuin op Voorne. Ik weet inmiddels hoe moeilijk het soms is om orchideeën op naam te brengen.

Ik was eigenlijk naar Texel gegaan zonder aan orchideeën te denken. Texel is een van de gebieden in Nederland waar ze nog relatief veel te vinden zijn. In liep het dijkje op dat rond het poldertje Ceres langs de wadkant loopt, om er naar vogels te kijken. Tot mijn verrassing stond het er vol met orchideeën.

IMG_8222a (68K)

Brede orchis?

Determinatieproblemen

Waren het brede orchissen (dactylorhiza majalis majalis), een orchidee met een diepe paarse kleur en gevlekte bladeren? Zie eerste foto. Toen ik beter keek zag ik allerlei verschillen. Is de orchidee op de tweede foto ook een brede orchis? De kleur is lichter. Het patroon op de onderste lip van de bloem loopt door over de zijlobben van de lip, terwijl de zijlobben bij de bovenste bloem effen zijn. Ook de vorm van de bloei-aar is anders en de smalle blaadjes direct onder de bloem-aar ontbreken. De soort dactylorhiza kent verschillende ondersoorten. Zo is naast de brede orchis, de gevlekte orchis, de vleeskleurige orchis en de (gevlekte)rietorchis. Deze ondersoorten vormen vaak hybriden, zodat het determineren nog lastiger wordt. Is dat met de bloem op de tweede foto het geval? Is het een gevlekte rietorchis?

De orchidee op de derde foto vond ik ergens anders: in de Muy, een duinvallei, andere grond. Het lijkt me ook een dactylorihza. Maar dan houdt het op voor mij. Het wordt tijd om een orchideeëngids aan te schaffen!

De bloem op de onderste foto is eenvoudiger: een teer gekleurde Echte koekoeksbloem. Overigens zag ik op Texel maar een enkel exemplaar, terwijl deze bloemen vaak in massa's voorkomen in vochtige weiden.

IMG_8415a (68K)

Gevlekte orchis??

IMG_8348a (60K)

??

IMG_8223a (42K)

Echte koekoeksbloem

Vogels

Wat betreft de vogels: voor de voorjaarstrek was het al wat laat. Vrijwel alle trekvogels zijn wel aangekomen en de meeste broeden of verzorgen nu hun jongen. Dat betekent dat de kleine zangvogels minder zichtbaar zijn. De grasmus was nog zeer nadrukkelijk aanwezig met zijn schelle liedje en zijn imponeervluchten vanaf de top van een struikje. Ook een fouragerende blauwborst liet zich zien.

De grotere koloniebroeders zijn juist erg goed zichtbaar en hoorbaar op hun broedplaatsen. Zoals de kokmeeuwen hieronder, die tezamen met noordse sterns en kluten (volgende foto) broedden.

IMG_8251a (64K)
Kokmeeuwen vechten om prooi bij broedplaats
IMG_8265a (86K)
Kluut
IMG_8336a (21K)
Vlucht grauwe ganzen
Als toegift nog een paar foto's:
IMG_8341a (112K)
Jonge zanglijster
IMG_8331a (80K)

Niet zo geliefd bij vogelfotografen, want niet echt wild, maar het mannetje is wel prachtig getekend.

IMG_8318 (77K)
De natuur is niet altijd gezond: aangetast konijn

Weblog mei 2014 - Grutto's in de Eempolders

17 mei 2014

Eerder wandelde ik met meelopers door de Eempolders ten oosten van Eemnes. Vrijwel boomloze veenweiden, die dankzij Natuurmonumenten, voor een deel nog vochtig zijn, laat gemaaid worden, enzovoort. Hierdoor een paradijs voor planten en dieren.

Toen wij er wandelden was het half bewolkt. Vier soorten zwaluwen joegen massal op insecten: gierzwaluwen, boerenzwaluwen, huiszwaluwen (minder) en oeverzwaluwen, vooral boven het randmeer. Grutto's en tureluurs vlogen voortdurend gealarmeerd op, zodat nu zelfs mijn minder met vogels bekende wandelvrienden weten dat gruttos niet alleen maar to-grut-to-grut roepen, maar ook een alarm roep hebben, evanals de tureluur.

Kievitten, talrijke eendensoorten, zelfs zomertaling, zwanen, ganzen, broedden tussen het hoge gras. Langs water en in poeltjes liepen kluten een enkele witgat, een kanoet, krombekstrandlopers, een bontestrandloper en bontbekplevieren. Een ideaal gebied voor weidevogels dus, al was er ook wel een buizerd of kiekendief die de vogels deed opstuiven.

IMG_7972 (79K)
Grutto maakt afleidingsmanoeuvres
IMG_8035 (25K)
Grutto houdt de indringer in de gaten vanaf een paaltje
IMG_8051a (24K) IMG_8061 (74K)
Waakzame grutto vliegt agressief rond
Toen ik er zaterdag weer kwam om foto's te maken, was het warm en helder. Er liepen allerlei wandelaars, zelfs met een hond. Van de zwaluwen waren vrijwel alleen nog boerenzwaluwen over en die waren niet erg talrijk. Tureluurs heb ik weinig gezien. Wel grutto's, die waren er nog steeds, even fanatiek. In de lucht zag ik een zwartkopmeeuw.
IMG_7959a (11K)
Waar de boeren al gemaaid hadden, liepen grutto-ouders angstig voor en achter de graskeermachines. Tussen het gras bleken nietsvermoedende jonge grutto's te lopen, al bijna even groot als hun ouders en vrolijk op zoek naar insecten in het vers gemaaide gras. Hoeveel zullen overleven?
IMG_8102a (34K)
Behalve van grutto's ook nog een paar foto's die laten zien hoeveel moois er te zien was.
IMG_8014a (57K)
De kleur van de echte koekoeksbloem
IMG_8089 (27K)
De veldzuring bloeit
IMG_8127 (38K)
Klein koolwitje boven de bloemen van de "echte koekoeksbloem"
IMG_7953 (62K)
bronstige kikker
IMG_7946 (21K)
Broedende ooievaar, theetuin Eemnes

> naar boven ------------- Vorige bericht in het archief > weblog februari 2014

Weblog. In mijn weblog op deze pagina bericht ik aan de hand van enkele foto's over waargenomen vogels, en andere opmerkelijke zaken op het gebied van natuur, cultuur en samenleving. Rolf Riethof maakt www.rietblog.nl

Wandelen. Ik wandel graag door het Nederlandse landschap. Ik kijk en zie dat ons landschap voortdurend op de schop wordt genomen. De resultaten zijn wisselend. Wat ik als wandelaar zie, staat te lezen in verslagen van mijn meerdaagse wandelingen.

Reizen. Sinds 15 jaar maak ik verre reizen. Op de site reisverslagen vanaf 2009 voorzien van veel foto's en informatie van dag tot dag over praktische zaken, land en natuur.

Vogels. Op verre reizen kijk ik - ook - naar vogels. Een beeld van wat je als vogelliefhebber op deze reizen kunt zien. Een selectie van mijn beste vogelfotos zit er bij.