Rietblog

wandelingen in Nederland, verre reizen, waarnemingen van vogels

Weblog juli 2020

Groene Jonker (Z-H) en de Putten (N-H)

Groene Jonker

In juli was het meestal matig zomerweer. Maar half juli ging ik op een warme zaterdargmorgen naar de Groene Jonker, het natuurgebied in de polder Zevenhoven. Nu niet tevergeefs deze keer zoals in maart. Het kleine parkeerterreintje voor bezoekers bleek toen afgezet vanwege corona. Een wat overtrokken maatregel, gezien de weinige bezoekers die hier meestal komen.

De broedtijd was voor de meeste water- en rietvogels al weer afgelopen. En dan wordt het veel rustiger wat vogels aangaat. Alleen enkele Rietzangers en Rietgorzen waren nog makkelijk te zien en te horen, fanatiek zingend in het riet omhoog komend. Het riet was nu erg hoog.

D5RR3971 (37K)
Rietzanger
D5RR3974 (52K)
Rietgors

Een vrij schaarse zomervogel in Nederland is de Steltkluut. In erg droge voorjaren trekken er meer vogels vanuit Spanje / Frankrijk naar het noorden. In Nederland leidt dat in veel jaren tot een handvol tot ruim 20 broegevallen, die veelal weinig succesvol zijn. Ik zag twee exemplaren. Geen jongen gezien. Ook kwam ik er achter dat ik niet goed wist hoe man en vrouw te onderscheiden. Dat is van belang om te weten of je een paartje hebt gezien. Later zag ik dat de verschillen niet altijd duidelijk zijn.

D5RR3986 (75K)
Steltkluut en slapende Grutto

In het water stond een groep van ongeveer 50 lepelaars te rusten. Later in de morgen vlogen er af en toe enkele weg uit de groep.

D5RR3999 (28K)
Lepelaar

De Putten

Vlak achter de Hondsbossche Zeewering, iets ten noorden van Camperduin ligt een brak plassen- en weidengebied. Je kunt hier afhankelijk van het seizoen veel leuke vogels zien. Vanaf de voet van dijk heb je een behoorlijk overzicht. Op enkele van de aangelegde eilandjes in de plassen en op enkele slikplaten verblijven talloze Grote sterns en Visdieven. Enkele broeden nog. Ze zijn hier betrekkelijk veilig voor verstoring en predatie. En niet onbelangrijk: de zee en het voedsel zijn dichtbij. Vele vogels komen aanvliegen met een klein visje in de snavel en brengen dat naar hun partner als onderdeel van baltsgedrag, of naar hun jong die het meer dan enthousiast in ontvangst neemt.

D5RR4057 (31K)
Grote stern

De Grote sterns in de kolonie maken een oorverdovend kabaal. Ze zitten met vele honderden dicht op elkaar, volwassen vogels, pullen en jonge vogels. Steeds vliegen er groepjes op en vertrekken over de Zeewering naar zee. Andere keren daarvandaan terug met een klein visje in de snavel. Af en toe stijgt het grootste deel van de vogels om onverklaarbare redenen op om wat later weer neer te strijken. Ik zag geen bedreiging (roofvogel). Maar de ogen van vogels zijn beter dan de mijne.

D5RR4065 (136K)
Kolonie Grote sterns

Tussen al deze vogels zat een eenling, de enige hier in zijn soort. En die soort is sowieso zeldzaam in Nederland. De meest nabije - kleine - broedpopulaties zijn in Ierland en Groot-Brittannië. Het is een Dougalls stern, met een ring. Deze vogel lijkt erg veel op een visdief. Het is een voorbeeld van hoe het volhardende en deskundige vogelspotters is gelukt tussen al die Visdieven net deze ene afwjkende vogel te vinden. Mij viel het nog niet mee. Het relatief makkelijkst waar te nemen verschil met de Visdief is, als de vogel zit, de snaveltekening. De Visdief heeft een rode snavel met een zwarte punt. De Dougalls stern heeft voor de broedtijd een zwarte snavel. Maar in de broedtijd wordt de snavel aan de basis rood. Het rode deel wordt in de loop van de zomer wat groter. Er zijn meer verschillen, aan staart en vleugels, maar die te zien vereist een goede ervaring met het uiterlijk (lente, tekening) van deze lichaamsdelen van de verschillende soorten sterns. Helaas is onderstaande foto niet zo geweldig, maar laat toch wel identificatie toe - nou ja, dat denk ik. Enkele andere aanwezige vogelaars vonden dit exemplaar toen ik er was ook in de massa.

D5RR4074 (129K)
Dougalls stern; zie de aan de basis rode snavel en lichte handpennen.

> naar boven

>vorig weblog

Klik voor reactie

Rolf Riethof © 2020